• Bùi Tiến Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện
  • Học hàm, học vị:
   Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ chuyên khoa cấp II
 • Đào Việt Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Bác sĩ chuyên khoa cấp II
 • Đặng Hữu Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Bác sĩ chuyên khoa cấp II
VĂN BẢN
Thư viện ảnh