• Tạ Xuân Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nguyên Phó giám đốc BV (-2020)
  • Học hàm, học vị:
   Bác sỹ chuyên khoa cấp II
 • Nguyễn Thị Chút
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nguyên Phó Giám đốc BV (2012-2017)
  • Học hàm, học vị:
   Đại học tài chính kế toán
 • Phạm Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nguyên Phó giám đốc (2004-2006)
  • Học hàm, học vị:
   Bác sĩ chuyên khoa cấp I 
 • Đỗ Văn Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nguyên PGĐ Sở Y tế, Giám đốc BVĐK tỉnh (2004-2017)
  • Học hàm, học vị:
   Thầy thuốc Nhân dân, Bác sỹ chuyên khoa cấp II
 • Lù Văn Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nguyên Phó Giám đốc BV (2004-2018)
  • Học hàm, học vị:
   Bác sỹ chuyên khoa cấp I
 • Nguyễn Quang Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nguyên Phó giám đốc BV (2012-2016)
  • Học hàm, học vị:
   Bác sỹ chuyên khoa cấp II
VĂN BẢN
Thư viện ảnh