• Đào Việt Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc BV
  • Học hàm, học vị:
   Bác sĩ chuyên khoa cấp II
 • Dương Thị Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc BV
  • Học hàm, học vị:
   Bác sĩ chuyên khoa cấp I
 • Nguyễn Thanh Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc BV
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ, bác sĩ
VĂN BẢN
Thư viện ảnh