1. Khoa khám bệnh

2. Khoa cấp cứu

3. Khoa hồi sức tích cực - chống độc - lọc máu

4. Khoa gây mê - phẫu thuật

5. Khoa Ngoại tổng hợp

6. Khoa Ngoại Chấn thương

7. Khoa phụ sản

8. Khoa Tai - Mũi - Họng

9. Khoa Mắt

10. Khoa Răng - Hàm - Mặt

11. Khoa nội tổng hợp

12. Khoa Nội A

13. Khoa nhi

14. Khoa truyền nhiễm

15. Khoa Y học Cổ truyền

16. Khoa dinh dưỡng - tiết chế

 

VĂN BẢN
Thư viện ảnh