Ảnh Hoàn.jpg

                         

BS CKI Nguyễn Thị Hoàn- Phó TK Sản    

 

Tập thể khoa 2.JPG

Tập thể khoa Sản

- Quy tắc ứng xử, quy định y đức, quy định trang phuc y tế, quản lý và sử dụng trang thiết bị vật tư y tế …thực hiện tương đối tốt.
- Quy chế chẩn đoán bệnh làm hồ sơ bệnh án, quy chế hội chẩn, quy chế quản lý buồng bệnh, quy chế sử dụng thuốc an toàn, quy chế chăm sóc người bệnh, quy chế chống nhiễm khuẩn, …thực hiện theo quy định của quy chế bệnh viện.
- Các cán bộ công nhân viên chức trong khoa luôn nêu cao tinh thần thái độ nhã nhặn, nhiệt tình, niềm nở phục vụ bệnh nhân đúng như câu nói: " lương y như từ mẫu ", không có ý kiến thắc mắc của người bệnh.
- Cán bộ , viên chức trong khoa luôn luôn đoàn kêt giúp đỡ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, nâng cao hiệu quả công việc.
- Các cán bộ công nhân viên chức trong khoa tham gia đầy đủ các công tác: đóng góp, ủng hộ quỹ về người nghèo, tham gia phong trào hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, viết bài tìm hiểu… do Công đoàn, Đoàn thanh niên bệnh viện phát động.

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA PHỤ SẢN
STTHọ và tênChức vụTrình độ chuyên môn
    
2Nguyễn Thị HoànPhó trưởng khoaCKI
    
    
5Lưu Thị Hồng Phượng Bác sỹ
6Lù Văn Khắc  Bác sỹ 
7Nguyễn Thị Trà My Bác sỹ
8Phạm Thị NiênĐiều dưỡng trưởngNữ hộ sinh
9Thào Thi Say Nữ hộ sinh
10Vũ Thị Lý Nữ hộ sinh
11Phạm Thị Oanh Nữ hộ sinh
12Dương Thị Minh Cúc Nữ hộ sinh
13Nguyễn T. Minh Châu Nữ hộ sinh
14Trần Thị Hải Yến Nữ hộ sinh
15Nguyễn Thị Tươi Nữ hộ sinh
16Nguyễn Thị Kiều Linh Nữ hộ sinh
17Trần Thị Hằng Nữ hộ sinh
18Nguyễn Thị Lệ Mỹ Nữ hộ sinh
19Đỗ Thị Hương Nữ hộ sinh
20Nguyễn Thị Thuỷ ĐH ĐD ngành phụ sản
21Nguyễn T.Thanh Phương Nữ hộ sinh
22Hoàng Thị Thoa Nữ hộ sinh
23Phạm Thị Bẩy Nữ hộ sinh
24Bùi Thị Nga Nữ hộ sinh
25Lành Thị Khuyên Nữ hộ sinh
26Phạm Thị Mai (B) Nữ hộ sinh
27Hoàng Thị Oanh Nữ hộ sinh
28Đặng Thị Kim Huế Nữ hộ sinh
29Lê Thị Yến Nữ hộ sinh
30Nguyễn Thùy Nhung Nữ hộ sinh
31Nguyễn Thị Thương Nữ hộ sinh
32Bùi Thị Thủy Nữ hộ sinh
33Phạm Thị Mai (A) Nữ hộ sinh
34Bùi Thị Hà Nữ hộ sinh
35Nguyễn Thị Quỳnh Mai Nữ hộ sinh
VĂN BẢN
Thư viện ảnh