IMG_2332.JPG 

Tập thể phòng Vật tư thiết bị y tế     

Phòng Vật tư, thiết bị y tế của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện.

I. NHIỆM VỤ

1. Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.

2. Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước.

3. Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời

4. Xây dựng phương án lắp đặt cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.

5. Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của giám đốc bệnh viện.

6. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.

7. Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.

8. Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc.

9. Tổ chức học tập cho các thành viên trong bệnh viện hoặc các bệnh viện tuyến dưới học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.

II. TỔ CHỨC

1. Các bộ phận

a. Tổng hợp kế hoạch trang bị và sửa chữa thiết bị y tế.

b. Theo dõi sử dụng vật tư thiết bị y tế

c. Theo dõi hợp đồng đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị y tế.

2. Lãnh đạo

a. Trưởng phòng

b. Phó trưởng phòng

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG VT TTB  Y TẾ
STTHọ và tênChức vụTrình độ chuyên môn
1Đặng Ngọc QuangPhụ tráchKỹ sư viên CĐ
2Lương Xuân Dựng Kỹ thuật Y hạng IV
3Nguyễn Văn Tú Kỹ thuật Y hạng IV
4Ngô Văn Đạt Kỹ thuật Y hạng IV
5Nguyễn Quế Anh Kỹ thuật Y hạng IV
6Nguyễn Tiến Dũng Kỹ thuật Y hạng IV
7Trần Đình Thơm Kỹ sư viên CĐ
VĂN BẢN
Thư viện ảnh