Nhóm:
Họ tên:
Nguyễn Quang Chung

Nguyễn Quang Chung

Nguyên Phó giám đốc BV (2012-2016)
Phạm Thị Nga

Phạm Thị Nga

Nguyên Phó giám đốc BV (2004-2006)
Bùi Tiến Thanh

Bùi Tiến Thanh

Thầy thuốc nhân dân BS CKII giám đốc sở y tế nguyên giám đốc bệnh viện (2017-2020)
Nguyễn Thị Chút

Nguyễn Thị Chút

Nguyên Phó Giám đốc BV (2012-2017)
Đỗ Văn Giang

Đỗ Văn Giang

Nguyên PGĐ Sở Y tế, Giám đốc BVĐK tỉnh (2004-2017)
Tạ Xuân Đông

Tạ Xuân Đông

Nguyên Phó giám đốc BV (2015-2020)
Lù Văn Châu

Lù Văn Châu

Nguyên Phó Giám đốc BV (2004-2018)
VĂN BẢN
Thư viện ảnh