I. Nhân lực
Tổng số :
 24
- Trưởng khoa: 01
- Phó khoa: 01
- Điều dưỡng trưởng : 01
 Cụ thể:
- Bác sỹ CK II : 01
- Bác sỹ CKI : 02
- Điều dưỡng đại học : 
- Điều dưỡng trung cấp : 
- Hộ Lý : 01

II. Chức năng - Nhiệm vụ
-Khoa Khám Bệnh có nhiệm vụ khám phân loại bệnh kê đơn, cho vào các khoa điều trị.
-Trong khám Bệnh, chữa bệnh kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa.
-Khoa Khám bệnh có đặc thù riêng được bố trí theo từng buồng khám, thiết kế  phù hợp với  từng chuyên khoa.
-Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới.

III. Hoạt động
Căn cứ vào kế hoạch của bệnh viện, khoa xây dựng kế hoạch hoạt động để trình giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện:
1.Tuyên truyền, giáo dục cho các thành viên trong khoa thực hiện tốt y đức và quy tắc ứng xử, làm theo lời dạy của Bác Hồ “ Lương y phải như từ mẫu”.
2.Tổ chức tiếp đón, khám bệnh và chữa bệnh cho người bệnh theo các qui định trong qui chế bệnh viện đã ban hành. Thực hiện đúng các qui định về phân tuyến kỹ thuật bệnh viện, quản lý bảo quản vật tư, thiết bị y tế, thực hiện vệ sinh khoa và bảo hộ lao động.
3.Thực hiện chế độ ưu tiên cho những người bệnh nặng, trẻ em, người già,đối tượng chính sách.
4.Sắp sếp các bàn khám hợp lý theo từng chuyên khoa để đảm bảo công tác khám và phân loại bệnh một cách chính xác và tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện.
5.Tổ chức thường trực và cấp cứu liên tục trong 24 giờ, sẵn sàng phục vụ khi có yêu cầu
6. Quản lý và theo dõi các bệnh mạn tính như : cao huyết áp, đái tháo đường…
7. Trực tiếp làm điện tim cho bệnh nhân khám ngoại trú và một số bệnh nhân ở khoa điều trị.
8.Tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổng kết công tác khám và điều trị kê đơn  cho người bệnh.
9.Thực hiện công tác tư vấn, tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho người bệnh
10.Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của giám đốc bệnh viện.
11.Thực hiện hướng dẫn học sinh, sinh viên thực tập đạt kết quả tốt.

IV. Định hướng phát triển
-         Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
-         Tiếp tục thực hiện tốt quy tắc ứng xử và 12 điều y đức
-         Tiếp tục theo dõi và quản lý bệnh mạn tính

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA KHÁM BỆNH
STTHọ và tênChức vụTrình độ chuyên môn
1Nguyễn Mạnh CườngTr. khoaCKII
2Nguyễn Đình Chung CKII
3Hoàng Thị Hào            CKI
4Phạm Hải Đăng Điều dưỡng
5Trần Thị Diệu Lan Bác sĩ
6Nguyễn Thị Hoa CKI
7Nguyễn Thị Thu Điều dưỡng
8Trần Thị Mơ Điều dưỡng
9Trần Thị Thanh Điều dưỡng
10Hoàng Thị HồngĐD trưởngĐại học Điều dưỡng
11Bùi Trung Điền Điều dưỡng
12Nguyễn Thị Nguyệt Điều dưỡng
13Nguyễn Tuyên Huấn Điều dưỡng
14Đỗ Văn Cương Điều dưỡng
15Hoàng Thị Hạnh Điều dưỡng
16Nguyễn Thị Quỳnh Điều dưỡng
17Trịnh Thị Thanh Tuyền Điều dưỡng
18Phan Thị Hồng Đại học Điều dưỡng
19Lò Thị Kim Cúc Điều dưỡng
20Trần Đức Điềm Bác Sĩ
21Bùi Thị Phượng Điều dưỡng
22Giàng Thị Cúc Bác Sĩ
23Lò Thị Hoa Bác Sĩ
24Phạm Thúy Vân Nữ hộ sinh
 
VĂN BẢN
Thư viện ảnh