Thành lập: 12/5/2004 là Bệnh viện hạng III.

* 2013 Bệnh viện đa khoa được nâng lên là bệnh viện hạng II.

* Quy mô giường bệnh:

- Ban đầu BV chỉ có 60 giường; năm 2009 là 250 giường, năm 2011 nâng quy mô lên 300 giường KH.

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu là bệnh viện hạng II, trực thuộc Sở Y tế. Bệnh viện được giao 500 giường bệnh, gồm 29 khoa, phòng bao gồm 06 phòng chức năng; 16 khoa lâm sàng; 07 khoa cận lâm sàng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị nhân lực được đảm bảo cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. Bệnh viện đã thực hiện được 6.476 dịch vụ kỹ thuật trong đó có 5.995 dịch vụ KT đúng tuyến và 483 kỹ thuật vượt tuyến.

* Tổng số nhân lực hiện có 501 CBVC: Bác sỹ: 117 người (03 bác sỹ CKII; 03 Thạc sỹ;42 bác sỹ CKI; 69 bác sỹ đa khoa và ĐH chuyên khoa). 30 Dược sỹ, 267 Điều dưỡng, KTV, NHS, 87 cán bộ khác.

VĂN BẢN
Thư viện ảnh