KHOA HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LAI CHÂU

Bs CKI. Vũ Thị Tơ - Trưởng khoa Huyết học

 

CN Nông Thị Nam - KTV Trưởng

 

I. Tổ chức

1. Nhân sự
Tổng số: 09

2. Lãnh đạo

Trưởng khoa: Bs CKI.Vũ Thị Tơ
3. Số lượng và danh sách cán bộ

Đến tháng 02/2022, Khoa Huyết học truyền máu có 09 nhân viên với 01 bác  sĩ CKI,  01 CN CK định hướng Huyết học Truyền máu; 03 CNĐH Kỹ thuật y ,02CNCĐKTV,1 Điều dưỡng

 

STT

Họ tên

Chức danh

1

Vũ Thị Tơ

Trưởng khoa – BSCKI Huyết học Truyền máu

2

Nông Thị Nam

CNKTV- KTV Trưởng

3

Bạch Thị Thu Trag

CNKTV- KTV Trưởng

4

Đỗ Thị Thỏa

CNCĐ Kỹ thuật Y

5

Nguyễn Gia Hiếu

CNĐH Kỹ thuật Y

6

Đinh Thị Trang

CNCĐ Kỹ thuật Y

7

Kiều Lan Anh

ĐDTC-Định hướng huyết học

8

Lương Ngọc Anh

CNSH- CK Định Hướng Kỹ thuật Y

9

Nguyễn Thị Thu Hiền

CNĐH Kỹ thuật Y


II. Lịch sử hình thành và phát triển
          Khoa Huyết học – Truyền máu được hình thành từ khoa xét nghiệm của bệnh viện. Năm 2014 khoa Huyết học – Truyền máu được thành lập theo Quyết định 2294/QĐSYT  ngày 07/10/2014.

Khoa Huyết học – Truyền máu hoạt động dưới sự lãnh đạo của Giám đốc bệnh viện ĐK Tỉnh, cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ cán bộ chuyên trách, các chuyên gia kỹ thuật, các kỹ thuật viên đã cống hiến tận tình để có thể cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất. Khoa Huyết học – Truyền máu đã bổ nhiệm nhiều nhân viên Quản lý Chất lượng và Quản lý Kỹ thuật có trình độ Đại học và sau Đại học cho việc bảo đảm chất lượng của toàn khoa. Khoa đảm bảo chất lượng xét nghiệm đạt mức 3-4 theo tiêu chí CV2429 về chất lượng xét nghiệm. Các xét nghiệm được ngoại kiểm tại Trung tâm kiểm chuẩn Đại học Y Hà Nội đạt mức tốt.

Cung cấp các dịch vụ xét nghiệm kỹ thuật cơ bản và xét nghiệm cao cấp chuyên khoa Huyết học Truyền máu theo yêu cầu của bệnh nhân và các khách hàng..

Thực hiện lưu trữ, bảo quản, cấp phát máu, truyền máu an toàn số lượng 400-500 đv/ tháng. Cung cấp đầy đủ các loại chế phẩm máu như khối hồng cầu, tiểu cầu, huyết tương các loại, tủa lạnh yếu tố VIII, đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu điều trị của bệnh nhân. Bệnh nhân truyền máu tại bệnh viện ĐK tỉnh được làm phản ứng hòa hợp đầy đủ bằng kỹ thuật ống nghiệm đang được áp dụng tại Việt Nam.

Hiện nay thường xuyên hội chẩn với các khoa lâm sàng trong và ngoài  bệnh viện các bệnh lý huyết học và liên quan như rối loạn đông máu, DIC, bệnh hệ thống tạo máu.

Tư vấn di truyền bệnh máu Thalassemia, Hemophillia.

III. Chức năng của khoa
1. Cung cấp các dịch vụ chuyên khoa Huyết học truyền máu

Cung cấp các dịch vụ xét nghiệm kỹ thuật cơ bản và xét nghiệm cao cấp chuyên khoa Huyết học Truyền máu.

Lưu trữ, cấp phát máu, chế phẩm máu, xét nghiệm hòa hợp miễn dịch Truyền máu.

Xét nghiệm khám sức khỏe theo yêu cầu của bệnh viện

Tư vấn các bệnh lý chuyên khoa Huyết học.

Tham gia công tác giám định y khoa.
2. Công tác đào tạo viên y tế

Tham gia đào tạo viên chức tuyến dưới .

Tham gia đào tạo cập nhập kiến thức mới, nâng cao trình độ chuyên môn, đào tạo chuyên khoa.
3. Công tác nghiên cứu khoa học

Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật y học.

Ứng dụng các kỹ thuật mới phục vụ  chẩn đoán và điều trị
4. Công tác chỉ đạo tuyến

Thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo tuyến của Bệnh viện đối với các cơ sở tuyến dưới, theo sự phân công của bệnh viện.
5. Tư vấn hướng dẫn GDSK

Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe bệnh Thalassemia.
6. Hợp tác quốc tế

Hợp tác với các tổ chức quốc tế theo sự phân công của Bệnh viện.

7. Quản lý kinh tế

Quản lý tốt hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao…
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

IV. Hoạt động chuyên môn

1. Xét nghiệm Huyết học, Truyền máu Huyết học

Khoa Huyết học được trang bị nhiều máy móc hiện đại

+  Máy huyết học tự động: ADVIA 2001i, Máy CELLTAX Alpha G

+ Máy đo tốc độ máu lắng: ESR300

+ Máy đông máu tự động: ACTOP300  

+ Máy ELISA tự động Elisys Uno

+ Máy ly tâm túi máu Hanil ComPonen-R

DANH MỤC XÉT NGHIỆM

NHÓM XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU

1

Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động

2

Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động

3

Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động

4

Định lượng D-Dimer

5

Phát hiện kháng đông ngoại sinh.

6

Phát hiện kháng đông đường chung

7

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)

8

Huyết đồ (bằng máy đếm laser)

9

Máu lắng (bằng máy tự động)

10

Xét nghiệm HIV test nhanh

11

HBsAg test nhanh ( XN viêm gan B)

12

HCV  test nhanh ( XN viêm gan C)

13

Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) phương pháp ống nghiệm

14

Phản ứng hòa hợp phát máu ( Truyền máu)

15

Nghiệm pháp Coombs trực tiếp kỹ thuật ống nghiệm

16

Nghiệm pháp Coombs gián tiếp kỹ thuật ống nghiệm

 

Truyền máu: Thực hiện lưu trữ, bảo quản, cấp phát máu, truyền máu an toàn số lượng 400-500 đv/ tháng. Cung cấp đầy đủ các loại chế phẩm máu như khối hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, huyết tương các loại, tủa lạnh yếu tố VIII, đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu điều trị của bệnh nhân.

2. Đặc điểm nổi bật, thành tích đơn vị đạt được

Tập thể lao động lao động tiến cấp cơ sở nhiều năm, liên tục trong các năm gần đây từ 2014 -2021.

Tập thể người tốt việc tốt cấp cơ sở: 2013-2019

Nhiều cá nhân đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở liên tục các năm 2017-2021.

Hoàn thành nhiều sáng kiến  nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

3. Nghiên cứu khoa học và đào tạo

Hàng năm khoa Huyết học Truyền máu thực hiện trung bình 1sáng kiến nghiên cứu khoa học cấp cơ sở:

V. Hợp tác quốc tế

Tham gia các cuộc hội thảo khoa học chuyên ngành Huyết học Truyền máu  trong nước.
 VI. Hướng phát triển

Tiếp tục củng cố và tăng cường phát triển chuyên môn nhằm thu hút được số lượng bệnh nhân đến điều trị ngày càng tăng.

Tiếp tục duy trì và hoàn thiện các kỹ thuật đang triển khai.

Duy trì công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ nhân viên.

Phát triển công tác nghiên cứu khoa học, có ứng dụng tốt trong điều trị bệnh.

Tham gia các cuộc hội thảo, nghiên cứu khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước.

 

VĂN BẢN
Thư viện ảnh