1. Tổ chức:

Tùy theo quy mô giường bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức khoa hoặc bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn.

a) Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn tùy theo quy mô bệnh viện có các bộ phận giám sát, khử khuẩn tiệt khuẩn, quản lý đồ vải và vệ sinh môi trường do Giám đốc quyết định, trong đó tối thiểu phải có bộ phận giám sát.

b) Trưởng khoa và điều dưỡng trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn phải có trình độ đại học trở lên và tốt nghiệp ngành học thuộc khối ngành sức khỏe, có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bằng đào tạo kiểm soát nhiễm khuẩn, làm việc toàn thời gian tại khoa kiểm soát nhiễm khuẩn.

c) Bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn có trưởng bộ phận là người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn, có văn bản phân công phụ trách của Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Nhiệm vụ:

a) Đầu mối tham mưu cho Giám đốc về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Chương II Thông tư này.

b) Tổ chức hoặc phối hợp với các khoa, phòng liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Chương II Thông tư này.

c) Xây dựng mô tả công việc cho nhân viên y tế của khoa.

d) Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc sử dụng.

đ) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn của thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.

e) Tổ chức đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế và học viên.

g) Tổ chức truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.

h) Thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến về kiểm soát nhiễm khuẩn.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA KSNK
STTHọ và tênChức vụTrình độ chuyên môn
1Đỗ Xuân TrungPhó khoaĐiều dưỡng hạng III
2Hà Thị Khuyên  Hộ Lý
3Tẩn Thị Dà Hộ lý
4Nguyễn Thị Hiên Dược sỹ trung học
5Phạm Thị Nga Dược sỹ trung học
6Trần Thị Loan Kỹ thuật viên chính y
7Nguyễn Thanh An C Đ CN môi trường
8 Lừ Thị Nga Dược sỹ hạng IV
9Nguyễn Thị Lan Hộ lý
10Ngô Thị Bình  Hộ lý
11Vũ Thị Nhung Hộ lý
12Phạm Thị Hồng Hộ lý
13Vũ Thị Mơ Hộ lý
14Lương Thị Liên Hộ lý
15Nguyễn Hương Giang Hộ lý
16Nguyễn Thị Liên  Hộ lý
17Trương Thị Thảo Hộ lý
18Giang Thị Hương Hộ lý
19Phạm Thu Hằng Dược sỹ trung học
20Vũ Thị Kim Liên Hộ Lý
21Nguyễn Thị Hường  Hộ Lý
22Lê Thị Hiền Hộ lý
23Nguyễn Thị Liệu Hộ lý
24Nguyễn Thị Thu Hộ Lý
25Nguyễn Thị Bích Lợi  Hộ lý
26Nguyễn Thị Bích Liên  Hộ Lý
27Nguyễn Thị Vân Hộ lý
28Nguyễn Thị Hiền Hộ lý
29Tường Thị Thủy Hộ lý
30Nguyễn Thị Hiệp Hộ lý
31Nguyễn T. Thanh Loan Hộ lý
32Phương Thị Nga  Hộ Lý
VĂN BẢN
Thông báo mới
Bệnh viện Đa khoa Lai Châu đổi mới phong cách phục vụ, hướng tới sự hài lòng người bệnh

Bệnh viện Đa khoa Lai Châu đổi mới phong cách phục vụ, hướng tới sự hài lòng người bệnh

Thứ 2 12/10/2020, 14:31

Đinh Thùy (TTXVN) | 07:27 | 15-09-2020

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng đến sự hài lòng của bệnh nhân. Nhờ đó, số lượt bệnh nhân đến khám và điều trị tăng cao, góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Thư viện ảnh