I. Nhân lực:

Tổng số cán bộ: 24 người
* Lãnh đạo khoa:

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA NGOẠI TỔNG HỢP
1Phạm Nguyên Quân         Tr khoa      CKI           
2Nguyễn Cảnh Quang CKI
3Nguyễn Quốc Huy Bác Sĩ
4Lương Quang Thanh Bác Sĩ
5Phạm Bá Quỳnh Bác Sĩ
6Nguyễn Thị Nhung Bác Sĩ
7Nguyễn Thanh Huy Bác Sĩ
8Dương Văn Thế Bác Sĩ
9Nguyễn Thị ThúyĐiều Dưỡng TrưởngĐiều dưỡng
10Lý Mạnh Dũng Điều dưỡng
11Bùi Hữu Dũng Điều dưỡng
12Đoàn Thị Hoa Điều dưỡng
13Trần Thị Phương Lan Điều dưỡng
14Phạm Thị Thu Hường Điều dưỡng
15Lê Kim Dung Điều dưỡng
16Nguyễn Thị Kim Khánh Điều dưỡng
17Trịnh Văn Năm Điều dưỡng
18Vy Kim Thúy Điều dưỡng
19Hoàng Văn Bắc Điều dưỡng
20Nguyễn Thị Huyên Điều dưỡng
21Hoàng Thị Giang  Điều dưỡng
22Bùi Thị Trang Điều dưỡng
23Phạm Thị Đào Điều dưỡng
VĂN BẢN
Thư viện ảnh