Tính mạng con người là trên hết

Tính mạng con người là trên hết

Hiện nay. Tai nạn giao thông luôn xảy ra ngoài ý muốn chủ quan của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông, do vi phạm các quy tắc an ...

VĂN BẢN
Thư viện ảnh