Phòng Tài chính kế toán của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

I. NHIỆM VỤ

1. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

2. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

3. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

4. Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

5. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

6. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

7. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

II. TỔ CHỨC

1. Các bộ phận

a. Thu chi ngân sách

b. Theo dõi viện phí

c. Theo dõi tài sản

d. Thủ quỹ

2. Lãnh đạo

a. Trưởng phòng

b. Phó trưởng phòng.

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG KẾ TOÁN
STTHọ và tênChức vụTrình độ chuyên môn
1Đồng Thị NgaPhó phụ tráchThs kế toán 
2Nguyễn Danh KhangPhó phòngThs kế toán 
3Lê Thi Thuý Thanh Ths kế toán 
4Hoàng Thị Khuyên ĐH Kế toán
5Nguyễn Thị Thuỷ Trung cấp kế toán 
6Đỗ Mạnh Tuân Trung cấp kế toán 
7Bùi Thị Tuyết  Trung cấp kế toán 
8Đào Quang Minh Cao đẳng kế toán
9Nguyễn Hải Phong  Cao đẳng kế toán
10Đỗ Thị Nhung Kế toán trung cấp
11Nguyễn Thị Hà Kế toán trung cấp
12Lê Thị Thanh Huê Kế toán trung cấp
13Lê Thị Hằng Kế toán trung cấp
14Nguyễn Văn Cuờng Kế toán trung cấp
15Nguyễn Thị Hường Kế toán trung cấp
16Nguyễn Ngọc Anh  Cao đẳng kế toán
17Ngô Thị Lưu Ly Ths kế toán
18Nguyễn Thị Bình  Cao đẳng kế toán
19Nguyễn Thị Hằng Kế toán trung cấp
20Nguyễn Thị Mai Loan Ths kế toán
VĂN BẢN
Thư viện ảnh