IMG_20190419_084932.jpg

DS Nguyễn Thị Thu- Trưởng khoa

IMG_20190419_084930.jpg

DS Lê Chí Thành- Phó trưởng khoa

IMG_20190418_092357.jpg

Tập thể khoa Dược

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

II. NHIỆM VỤ

 1. Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa). 
 2. Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.  
 3. Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
 4. Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.    
 5. Tổ chức pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn, bào chế thuốc đông y, sản xuất thuốc từ dược liệu sử dụng trong bệnh viện.
 6. Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
 7. Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.
 8. Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.
 9. Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.
 10.  Tham gia chỉ đạo tuyến.
 11.  Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.
 12.  Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.
 13.  Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.
 14.  Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc) khí y tế đối với các cơ sở y tế chưa có phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế và được người đứng đầu các cơ sở đó giao nhiệm vụ.    

III. TỔ CHỨC

Tùy thuộc hạng bệnh viện: bệnh viện đa khoa, chuyên khoa; số lượng cán bộ; trang thiết bị; cơ sở vật chất mà bố trí nhân lực khoa Dược cho phù hợp. Khoa Dược bao gồm các bộ phận chính sau:

 1. Nghiệp vụ dược;
 2. Kho và cấp phát;
 3. Thống kê dược;
 4. Dược lâm sàng, thông tin thuốc; 
 5. Pha chế thuốc, kiểm nghiệm, kiểm soát chất lượng thuốc;
 6. Quản lý hoạt động chuyên môn của Nhà thuốc bệnh viện.
DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA DƯỢC
STTHọ và tênChức vụTrình độ chuyên môn
1Nguyễn Thị ThuTrưởng khoaDược sỹ  hạng III
2Lê Chí ThànhPhó khoaDược sỹ Đại học
3Phạm Hồng Châu Dược sỹ trung học
4Lò Thị Quý Dược sỹ trung học
5Nghiêm Thị Nhàn Dược sỹ  hạng IV
6Bùi Thị Hương Thủ kho thuốc
7Trịnh Thị Bích Thảo Dược sỹ  hạng III
8Nguyễn Thị Phương Dược sỹ  hạng IV
9Nguyễn Thị Hiệp Dược sỹ  hạng IV
10Nguyễn Thị Tố Nga Dược sỹ  hạng IV (TK)
11Lò Thị Yến Dược sỹ trung học
12Nguyễn Thị Oanh Dược sỹ trung học
13Nguyễn Duy Tùng Thủ kho thuốc
14Trương Bảo Ngọc Dược sỹ  hạng IV
15Nguyễn Thành Kiên Dược sỹ  hạng IV
16Nguyễn Thị Lương  Thủ kho thuốc
17Ninh Công Đà Dược sỹ trung học
18Nguyễn Xuân Quang Dược sỹ trung học
19Cao Thị Hà Dược sỹ trung học
20Nguyễn Thị Nhung Dược sỹ trung học
21Lưu Đức Lợi Dược sỹ trung học
22Nguyễn Thị Việt Dược sỹ  hạng IV
23Trình Thị Nga Dược sỹ  hạng IV
24Lương Tiến Đức Dược sỹ  hạng IV(TK)
25Vũ Văn Hướng  Thủ kho thuốc
26Nguyễn Đức Hoàn Dược sỹ Hạng III
27Bùi Thị Quyên ĐH dược
VĂN BẢN
Thư viện ảnh