Test nhanh COVID-19 Tại bệnh viện Đa khoa Tỉnh Lai Châu

Nhằm phát hiện kháng nguyên Sars-Cov-2; phục vụ nhân dân có nhu cầu xét nghiệm để đi lại và công tác...

VĂN BẢN
Thư viện ảnh
VĂN BẢN
Thư viện ảnh