A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LAI CHÂU ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục, giảm phiền hà tại các cơ sở khám, chữa bệnh, cũng như nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, hướng đến sự hài lòng của người bệnh đang là những nhiệm vụ trọng tâm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Vừa qua, Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 với 6 nội dung cải cách cụ thể: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính, công tác chỉ đạo điều hành.

Những điểm nổi bật về cải cách hành chính như tiếp tục kiểm soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Nâng cao chất lượng trong việc khám, chữa bệnh tại các trung tâm, các khoa. Cập nhật thông tin trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền Bệnh viện về các thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, hướng dẫn rõ ràng các quy trình thủ tục, thành phần hồ sơ, các loại biểu mẫu dễ hiểu, dễ thực hiện. Xử lý nghiêm những cán bộ viên chức gây khó khăn, phiền hà trong khi giải quyết các thủ tục hành chính. Nâng cao mức độ hài lòng của nhân dân về thủ tục hành chính.

Khoa khám bệnh, khu vực chăm sóc khách hàng 

Quản lý thu chi hiệu quả dựa trên kết quả và chất lượng hoạt động của các khoa, phòng. Hoàn thiện các quy định về quản lý tài chính thuộc thẩm quyền của Bệnh viện. Thực hiện đổi mới cơ chế tài chính theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, tạo động lực đổi mới nhanh, bền vững đối với cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đang từng bước theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Hoàn thiện các chế độ, định mức chi tiêu để làm căn cứ khoán chi, từ đó tạo sự chủ động cho đơn vị và khuyến khích tiết kiệm chi. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính công, sử dụng các phần mềm về quản lý tài sản và quản lý ngân sách nhà nước.

Quầy thanh toán viện phí nội trú 

Trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng trong việc khám chữa bệnh, tạo mọi điều kiện để người bệnh và người nhà bệnh nhân được phục vụ chăm sóc tốt hơn. Nhất là việc duy trì đường dây nóng để giải quyết kịp thời những thắc mắc của người bệnh và người nhà người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác.

HoaiAnh


Tác giả: Hoaianh
Nguồn:Tin BV Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
VĂN BẢN
Thư viện ảnh