A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tầm quan trọng của sinh hoạt chuyên đề

Sinh hoạt chi bộ là hoạt động thường xuyên của chi bộ đảng. Bác Hồ viết: “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫ”). Chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố quan trong quyết định kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Sinh hoạt chi bộ là phương cách để phòng bệnh từ sớm, từ xa; chữa trị bệnh khi căn bệnh đó “còn trong trứng nước”. Sinh hoạt chi bộ là trường học để rèn luyện cấp ủy, rèn luyện bí thư cấp ủy và cũng là trường học để rèn luyện đảng viên. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của mỗi cấp ủy viên, đảng viên đều được biểu hiện và được rèn luyện, chỉnh sửa uốn nắn trong chi bộ. Chi bộ là tổ chức cơ sở, là hạt nhân hệ thống chính trị cơ sở, đồng thời cũng là nơi đảng viên sinh hoạt nhiều nhất. Thông qua sinh hoạt chi bộ để thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời bộc lộ tính cách, sở trường, thế mạnh cũng như thiếu sót, khuyết điểm của đảng viên. Từ chi bộ, đảng viên có điều kiện để rèn luyện, phấn đấu, từng bước giữ gìn, nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, lập trường cách mạng.

Với ý nghĩa đó, Chi bộ KH-ĐD-KSNK-DDTC xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề ngay từ đầu năm với nhiều nội dung thiết thực và hình thức phong phú. Theo đó, ngày 15/4/2022 chi bộ tổ chức Sinh hoạt chuyên đề quý II với nội dung “Học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo”.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề có sự tham gia của các đồng chí trong Ban Giám đốc Bệnh viện, các đồng chí trong cấp uỷ các chi bộ bạn cùng hưởng ứng và nhiệt tình đưa ra các ý kiến thảo luận xung quanh nội dung chủ đề được lựa chọn.

BsCKI. Nguyễn Đức Thắng – Bí thư chi bộ KH-ĐD-KSNK-DDTC cho biết: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng nói chung và của tổ chức cơ sở đảng nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chất lượng sinh chi bộ là thước đo quan trọng để đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên. Vì vậy để đạt được chất lượng sinh hoạt chuyên đề như mong muốn, tôi đề nghị các đồng chí đảng viên nâng cao tinh thần tự giác, chủ động xây dựng, đóng góp trí tuệ, đồng lòng xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh, đoàn kết, cùng nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề quý II của chi bộ KH-ĐD-KSNK-DDTC

Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05, đặc biệt là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong giai đoạn 2021-2025 của Chi bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thiết thực, với nhiều cách làm mới, sáng tạo. Hằng năm, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề và các văn bản, hướng dẫn của cấp trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; quan tâm giúp đỡ, động viên cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, tạo điều kiện để mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch tự phấn đấu vươn lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từng cán bộ, đảng viên đã vận dụng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong công việc chuyên môn một cách sáng tạo, thiết thực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính tiên phong, gương mẫu và phát huy năng lực, tích cực lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng đến sự hài lòng của bệnh nhân. Nhờ đó, số lượt bệnh nhân đến khám và điều trị tăng cao, góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Phát động phong trào thi đua “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức, hướng tới sự hài lòng người bệnh” với khẩu hiệu “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo”; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp cho nhân viên y tế. Cùng đó, Bệnh viện cải tiến quy trình khám, chữa bệnh tại các khoa khám bệnh như: Thực hiện đầy đủ các chỉ dẫn, hướng dẫn người bệnh; xếp hàng tự động tại các quầy tiếp đón ban đầu đảm bảo công bằng cho người bệnh… Bệnh viện duy trì họp Hội đồng người bệnh hàng tuần tại các khoa, cấp bệnh viện hàng tháng để nắm bắt ý kiến của người bệnh và giải quyết kịp thời; chăm sóc người bệnh tận tình, chu đáo; thực hiện 5 đúng (đúng người bệnh, đúng thuốc, đúng liều, dùng thuốc, đúng thời gian) khi dùng thuốc cho người bệnh, nhằm tạo dựng thương hiệu, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh như: Thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng giao ban; hội chẩn trực tuyến qua hệ thống ứng dụng Zoom Cloud Meettings, kiện toàn và nâng cấp toàn bộ hệ thống máy chủ; thí điểm bệnh án điện tử, trả kết quả bằng công nghệ nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi lấy kết quả.

Giải pháp thực hiện trong thời gian tới

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, cần tập trung làm tốt nội dung: “Học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo cần thực hiện đồng bộ 05 giải pháp chủ yếu sau:

Một là, Mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ tích cực đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, áp dụng rộng rãi các nghiên cứu có tính ứng dụng, hiệu quả cao, đưa những kỹ thuật mới hiện đại, chuyên môn sâu vào công tác khám chữa bệnh điều trị tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh.

Hai là, Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt hàng tháng bằng nhiều hình thức, như: sinh hoạt chuyên đề, mẩu chuyện, việc làm cụ thể...phù hợp với đặc điểm đơn vị, giới thiệu mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác... Qua đó, thảo luận gắn với liên hệ thực tiễn, nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm về tư tưởng, đạo đức lối sống được đưa ra trao đổi, góp ý khắc phục.

Ba là, cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng.

Bốn là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng. Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.

Năm là, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Với tinh thần trách nhiệm và những nhiệm vụ yêu cầu mới, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng vị trí, vai trò và chức năng của mình trong mọi việc làm, mọi hành động, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy vai trò gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, từ đó không ngừng phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được phân công, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Ảnh: Hoài Anh

Tác giả: Hoa Mai


Tác giả: Hoa Mai
Nguồn:BV Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
VĂN BẢN
Thư viện ảnh