A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức đại hội lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2023-2028.

Chiều ngày 12/4/2023 Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa Tỉnh Lai Châu tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đỗ Thị Thoa – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Lai Châu, đồng chí Đào Việt Hưng – Uỷ viên BTV Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư đảng bộ bộ phận BVĐKT và đại biểu khách mời các bệnh viện tại tuyến tỉnh, cùng với 150 đoàn viên công đoàn tiêu biểu, đại diện cho 500 đoàn viên công đoàn Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Văn nghệ chào mừng đại hội

 Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh đã phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước: "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”,“Thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển” , Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”...; Các hoạt động xã hội, từ thiện như: tham gia đóng góp các quỹ "Mái ấm Công đoàn", quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", quỹ "Vì người nghèo", thăm hỏi kịp thời chia sẻ, thăm hỏi đoàn viên công đoàn và gia đình khi ốm đau, hiếu, hỷ. Đặc biệt, tổ chức công đoàn đã động viên, thăm hỏi tặng quà cho con đoàn viên và đoàn viên trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam năm 2022 ...các phong trào được Công đoàn phát động và thực hiện có hiệu quả.

 

Đ/c Dương Thị Như – Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 khai mạc Đại hội

Hàng năm, Công đoàn phát động đăng ký phong trào thi đua đến từng tập thể, đoàn viên công đoàn, 100% cán bộ - đoàn viên các khoa, phòng  tự nguyện đăng ký thi đua. Kết quả, 100% tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 100% cá nhân đoàn viên công đoàn đăng ký hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt Lao động tiên tiến. Đến nay, công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh, để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ công đoàn, Ban Chấp hành đã gắn việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, kế hoạch hoạt động của đơn vị. Định kỳ hàng năm, công đoàn đánh giá kết quả phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn, tổng kết công tác thi đua khen thưởng và xây dựng nhiệm vụ cho năm tiếp theo.

Quang cảnh Đại hội

Bên cạnh đó, CĐCS bệnh viện đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo. Nhiệm kỳ có 24 đề tài NCKH và 115 sáng kiến đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, công nhận từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh; phong trào xây dựng Bệnh viện Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ đã được tham gia tích cực; phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị; phong trào đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh… Các phong trào thi đua được phát động sâu rộng, tạo động lực cho đoàn viên hăng hái thi đua lao động, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Bệnh viện được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen Chuyên đề “Cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, đảm bảo ATVS lao động”, tặng Bằng lao động sáng tạo cho 9 cá nhân, Bằng khen toàn diện cho 2 cá nhận; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen toàn diện, Bằng khen Chuyên đề VHVN - TDTT; Công đoàn Ngành Y tế tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 265 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động công đoàn…

Các đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu tại Đại hội

Công đoàn cũng thường xuyên đổi mới các hình thức tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, tạo được sân chơi lành mạnh và thu hút CBVSLĐ tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên; tích cực tham gia và đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua, hội thi, hội diễn do Công đoàn ngành Y tế tổ chức.

Những bài tham luận của đại diện Tổ công đoàn về: “Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và phong trào Xanh – Sạch – Đẹp”; “phong trào nữ công và công tác chăm lo đói với đoàn viên, công đoàn trong đơn vị”; “Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của công nhân viên chức, người lao động”. Tham luận đã nêu rõ được sự quan tâm của Công đoàn đối với đời sống tinh thần của đoàn viên cũng như quyết tâm của CBVCLĐ trong công tác chăm lo sức khỏe cho người dân.

Phát biểu tham luận tại Đại hội, có nhiều ý kiến tập trung vào đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VI; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công đoàn cấp trên cơ sở.  

Đ/c  Đỗ Thị Thoa – Phó chủ tịch Công đoàn ngành Y tế  phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đỗ Thị Thoa - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế đánh giá cao về công tác chuẩn bị đại hội, nhất trí với nội dung  báo cáo mà đoàn chủ tịch đã trình bày đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: cần tích cực hơn nữa, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, của tổ chức công đoàn. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” đảm bảo hiệu quả tránh hình thức. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho VCNLĐ. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc; Công đoàn cơ sở  luôn là lực lượng nòng cốt của công đoàn ngành trong các phong trào VHVN -TDTT,... góp phần xây dựng cơ quan đơn vị phát triển, đơn vị vững mạnh.

  Đ/c Đào Việt Hưng - Uỷ viên BTV Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư đảng bộ bộ phânj bệnh viện phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Đảng bộ Bộ phận Bệnh viện Đa khoa tỉnh, BSCKII. Đào Việt Hưng - Bí thư nhấn mạnh: Để công đoàn thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ VI (2023 - 2028) cần tuân thủ sự chỉ đạo toàn diện của Đảng bộ bộ phận, chủ động nghiên cứu, đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn hoạt động của Công đoàn. Chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình và yêu cẩu thực tế, đặc biệt là công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, phát huy quyền dân chủ của đoàn viên công đoàn, vai trò của tổ chức công đoàn. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hoạt động xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật. Phát động phong trào thi đua yêu nước. Thường xuyên tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao tạo động lực cho đoàn viên công đoàn hăng say làm việc góp phần xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển…

   Công đoàn viên bỏ phiếu tín nhiệm BCH nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 11 đồng chí, đồng thời bầu ra được 19 đồng chí đi dự đại hội cấp trên. Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp đã thể hiện niềm tin và hy vọng của toàn thể đoàn viên trong công đoàn, góp phần vào sự phát triển của Công đoàn Bệnh viện đa khoa tỉnh  trong thời gian tới.

 Lãnh đạo trao tặng quà Chia tay Đồng chí BCH nhiệm kỳ 2018-2023

Lãnh đạo tặng hoa cho Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

Tin $Ảnh: HoaiAnh –CĐCS Bệnh viện ĐKT


Tác giả: HoaiAnh
Nguồn:BV Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
VĂN BẢN
Thư viện ảnh